img-article-how-dads-are-dealing-with-work-life-balance

Hoe vaders balanceren tussen werk en gezin

Vandaag de dag wisselen veel vaders hun koffer in voor de luiertas. De biertjes met vrienden in de kroeg maken plaats voor het inschenken van sapjes voor de kinderen op de speelplaats. Tegenwoordig kan het zomaar zijn dat de vader ’s morgens de moeder uitzwaait en dat de baby op zijn heup zit.

Vandaag de dag wisselen veel vaders hun koffer in voor de luiertas. De biertjes met vrienden in de kroeg maken plaats voor het inschenken van sapjes voor de kinderen op de speelplaats. Tegenwoordig kan het zomaar zijn dat de vader ’s morgens de moeder uitzwaait en dat de baby op zijn heup zit.

 

Maak kennis met de moderne vader; de man die probeert om werk, gezin en huishouden met elkaar te combineren, en diedit net zo uitdagend, frustrerend en belonend vindt als een moeder. (Moeders, probeer niet met je ogen te rollen!)

 

En nu zo veel vaders ´hands-on´ zijn, hoe gaan ze om met deze nieuwe ontwikkeling van het vinden van balans tussen werk en gezinsleven?

Het combineren van werk en gezin

  • 50 procent van de werkende vaders zegt nogal moeite te hebben met het combineren van werk en gezin en met het in evenwicht brengen van al hun verantwoordelijkheden (in vergelijking met 56% van de werkende moeders), aldus de Pew Research Center’s Modern Parenthood Study. Omdat vaders meer tijd besteden aan kinderopvang en huishoudelijke taken dan vroeger, en hun verantwoordelijkheden op het werk deze veranderingen niet altijd ondersteunen, zijn zij vaak de sigaar.
  • ,,Ze hebben moeite om alles bij te houden”, aldus Brad Harrington, uitvoerend directeur van het Boston College Center voor Werk en Gezin. Ondanks de populaire opvatting dat mannen hun verantwoordelijkheden gemakkelijk en stressloos aankunnen, wijzen studies iets anders uit, aldus Harrington. Vaders willen meer tijd doorbrengen met hun kind (46% van de ondervraagde vaders vinden dat ze te weinig tijd met hun kind doorbrengen), maar voelen tegelijkertijd de druk op het gebied van werk en carrière.
  • In 2011 wees een studie van het Boston College uit dat 76% van de werkende vaders meer verantwoordelijkheid op zich wil nemen op het gebied van werk. 58% van de werkende vaders ambieert een leidinggevende of senior management functie. Maar we weten allemaal dat een dergelijke functie nauwelijks tijd overlaat voor het gezinsleven.
  •  Tot nu toe was het onderwerp van deze tekst vooral iets waarvrouwen mee te maken kregen, en dan voornamelijk moeders. Maar in tegenstelling tot vrouwen, die al tientallen jaren zijn omgegaan met het balanceren tussen werk en gezin, bevinden veel mannen zich pas sinds kort in deze situatie. Ze vragen zich af hoe ze om moeten gaan met het “werk/gezin-conflict”. Daarbij komt ook nog eens dat mannen niet echt een rolmodel hebben, dat hen laat zien hoe de balans succesvol tot stand kan komen.

Een nieuwe weg inslaan

  • De vaders van tegenwoordig veranderen het gezicht van het moderne vaderschap. In tegenstelling tot wat velen denken, is de stijging van het aantal vaders in de zorgverlening een bewuste keuze; geen neveneffect van de economische crisis. Mannen willen de primaire verzorger zijn en niet zomaar doelloos hun tijd verdoen met betekenisloze (bij)baantjes. De Pew studie wees uit dat er veel veranderd is de laatste halve eeuw. In 1965 spendeerden vaders gemiddeld 2.5 uur per week aan het “verzorgen” van hun kind en vandaag de dag is dat opgelopen tot 7 uur per week. Inderdaad, het traditionele beeld van de vader die enkel tijdens het avondeten zijn vaderlijke wijze raad geeft, heeft plaatsgemaakt voor de vader die luiers verschoont en z’n kids naar de peuterspeelzaal brengt.
  •  Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld als het kind zelden zijn vader zag. ,,Mijn vader zat de hele dag op zijn werk, hij heeft nooit een luier verschoond, maar hij was wel een goede vader. Hij was een ander soort vader dan dat ik ben”, zegt Somerfield. Harrington is het hiermee eens en zegt dat vaders tegenwoordig over het algemeen een net zo sterke en liefdevolle band met hun kind hebben als de moeder.
  •  Wat betekent het om een “moderne vader” te zijn? Jezelf afvragen wat belangrijk is voor je gezin. Natuurlijk is het altijd lastig om de juiste balans te vinden tussen werk en gezin, maar zodra je je prioriteiten op orde hebt zal alles een stuk soepeler verlopen. Ook helpt het om flexibel te zijn. Niet alle werkende vaders kunnen het zich veroorloven om minder uren te werken, maar wellicht kan de vader op een woensdagochtend zijn zoon of dochter naar muziekles brengen en dan in de avond wat langer doorwerken.
  •  In de afgelopen jaren zijn er ook steeds meer blogs en websites voor vaders die tips geven over opvoeding. Het gevolg hiervan is dat de ideeën over huishoudelijke taken en opvoeding drastisch zijn veranderd. We kunnen gerust stellen dat het nu de normaalste zaak van de wereld is als papa het avondeten klaarmaakt en de kinderen van school ophaalt. ,,Het is ook maar net hoe betrokken je bent bij de opvoeding van je kind”, zegt Harrington. ,,Jonge mensen zullen dan ook opgroeien met deze nieuwe normen.”

 Comment on this article
*

*