img-article-how-to-quit-your-job

Hoe neem je ontslag?

Hoe zeg je een baan op zonder schade te verrichten?

Je ontslag indienen is nooit gemakkelijk. Soms kan het zo zijn dat de perfecte job uiteindelijk dan toch niet de geknipte job is voor jou. Daarnaast kan het zijn dat je agenda niet langer overeenstemt met die van je werkgever. De manier waarop je je ontslag indient, is zeer belangrijk wanneer je een zorgverlener bent. Je hebt namelijk een relatie opgebouwd met de familieleden.

Denk er goed over na

B. J. Gallagher, auteur van “It’s never too late to be what you might have been”, raadt je aan om een nieuwe job te verkrijgen alvorens je de oude opzegt. Als je je baan opzegt zonder vooruitzichten, is het mogelijk dat je wanhopig wordt wanneer je niet meteen iets anders vindt. Het kan zijn dat potentiële werkgevers deze wanhoop aanvoelen en dat is iets wat je wilt vermijden. Als je geen job hebt, kan het bovendien zijn dat potentiële werkgevers zich gaan afvragen waarom je werkloos bent. Daarnaast is het ook zo dat je, wanneer je zelf je job opzegt, geen recht hebt op bepaalde werkloosheidsregelingen.

Doe het persoonlijk

Informeer je huidige werkgever op een professionele manier, zodra je besloten hebt om je baan op te zeggen. Dennis Tupper, een senior corporate recruiter bij de Eliassen Group, benadrukt dat dit gesprek persoonlijk moet gebeuren. “Ongeacht het soort van job, je zou je werkgever meteen moeten inlichten van zodra je besloten hebt je job op te zeggen. Of het nu via e-mail of via sms is, een elektronisch medium gebruiken kan ervoor zorgen dat je sympathie vergeet over te brengen in de boodschap. Doe het juist. Vergeet geen oogcontact te maken en maak duidelijk dat het tijd is om verder te gaan. Op deze manier druk je je professionalisme, integriteit en eerlijkheid uit tegenover je oude werkgever.
Een persoonlijke conversatie is nog steeds noodzakelijk als je de boodschap schriftelijk wilt overbrengen, zoals in een ontslagbrief.

Breng het nieuws tijdig over

Als je een zorgverlenende functie uitoefent, is het nodig om tijdig je werkgever in te lichten. Je werkgever heeft immers tijd nodig om iemand anders te zoeken. Als je dit niet doet, kan het zijn dat je huidige werkgever in de problemen geraakt. Daarnaast is het ook slecht voor je reputatie. Verhalen over je haastige vertrek, kunnen zich gauw gaan verspreiden. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om een nieuwe job te vinden. De normale opzegtermijn bedraagt ongeveer 2 weken.

Wees gracieus

Wees altijd gracieus, professioneel en tactvol. Het liefst van al ga je met een goed gevoel van je oude werkgever weg. Bedank hen voor de tijd die je bij hen door mocht brengen. Zeg hen wat je gewaardeerd hebt. Wees oprecht. Zelfs al haatte je de job, zoek iets waarover je toch je dankbaarheid kunt uitdrukken.

Zoek geen zondebok

Het is noodzakelijk om zo objectief mogelijk te blijven wanneer je je ontslag indient. Blijf neutraal tijdens de conversatie en zeg bijvoorbeeld dat het tijd is voor verandering. Details zijn niet van belang op dit moment en kunnen alleen mogelijk iemand kwetsen. Probeer een goede sfeer te behouden en beschouw de verandering als iets goeds. Je werkgever zal je dan daarin volgen.

Laat de kinderen er buiten

Je job opzeggen is een conversatie die moet plaatsvinden tussen volwassenen. Zorg er zeker voor dat je tijd vrijmaakt om deze conversatie in persoon te houden. Eens je dit gesprek achter de rug hebt, vraag dan aan je werkgever hoe je je vertrek moet overbrengen aan de kinderen. Laat het initiatief bij de ouders. Wanneer de kinderen op de hoogte gebracht zijn, zorg er dan voor dat je alles discreet afhandelt.

Bespreek je laatste uitbetaling

Zorg ervoor dat je betaald wordt voor het werk dat je geleverd hebt. Je rechten en plichten betreffende je laatste betaling kunnen verschillend zijn. Dit zal allemaal afhangen van het feit of je je ontslag zelf ingediend hebt, of je ontslagen bent. Informeer jezelf over deze kwestie alvorens je een gesprek aangaat met je werkgever.

De belastingen afhandelen

Zorg ervoor dat de familie je adres heeft zodat deze je de nodige informatie kan versturen. Deze kan je dan doorgeven aan de Belastingdienst.

 Comment on this article
*

*