Crying Baby - Cry it Out Method

Je baby laten huilen of toch troosten?

Welke ouder wil niet een baby dat een fantastische slaper is? Zelf inslapen én doorslapen! Je baby laten huilen kan een manier zijn om dit je kind dit te leren.

Wat als je baby geen goede slaper is? Wiegen in de armen tot je een ons weegt en dan bij het wegleggen… Krijs!!

Je kunt er ook voor kiezen je baby niet te helpen bij het inslapen. Een optie is je baby laten huilen. Hierdoor leert zij misschien zichzelf te kalmeren en in te slapen, maar wegen de voordelen hiervan op tegen de nadelen? De ´Cry it Out methode´ is een veelbesproken slaapmethode onder jonge ouders. Lees hier alles over het laten uithuilen van je kleintje, met commentaar van twee experten.

Vraag tien van je vrienden hoe zij hun baby nachts laten doorslapen en je krijgt tien verschillende antwoorden. Er zijn veel verschillende slaapmethoden die ouders gebruiken, maar geen enkele is zo omstreden als het laten uithuilen van het kind. Aangezien elk gezin anders is, bestaat er ook geen antwoord dat op iedereen van toepassing is. “Elke gezinssituatie en elk kind is uniek, en een methode zal niet op dezelfde manier werken voor elk kind”, zegt Stephanie Finn, pediatrisch verpleegkundige. Hieronder een vertellen we wat de methode inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn ervan zijn.

De Methode: hoe werkt het?

Voorstanders van de huilmethode geloven dat baby`s kunnen leren zelf in slaap te vallen wanneer zij hiervoor de kans krijgen. Het achterliggende principe is dat wanneer een kind eraan gewend raakt in slaap te vallen tijdens het voeden of troosten, het niet zal leren zelf te slapen. Alanna McGinn, een gecertificeerde slaapconsulente en oprichter van de Good Night Sleep Site, houdt deze methode – die ook wel bekend staat als uitstervingsmethode (het klinkt enger dan het is!) – in dat je je baby in de wieg legt terwijl ze nog steeds wakker is, haar een zacht klopjes geeft en vervolgens de kamer verlaat tot de volgendemochtend. Totdat het kind geleerd heeft zelf in slaap te vallen, kun je ervan uitgaan dat ze nog veel zal huilen.

In zijn in 1985 verscheen het boek “Solve Your Child’s Sleep Problems,” waarin kinderarts Richard Ferber een slaapmethode presenteert die vaak synoniem staat voor de hierboven genoemende huilmethode (ook al is zijn methode niet geheel hetzelfde). Net als bij de uitstervingsmethode, plaatst je je baby in bed terwijl het wakker is en verlaat dan de kamer. Bij de Ferber-methode is het na een vooraf bepaalde periode echter weer toegestaan de kamer in te gaan om uw kind te even te troosten. Gedurende de nacht verleng je de tijdsperiodes tussen de troostmomenten- zoals bijvoorbeeld vijf, tien en vervolgens intervallen van vijftien minuten.
Je baby laten huilen niks voor jou? Lees dan hier meer over het inbakeren van baby´s

Voor- en nadelen

Een baby laten huilen is vaak een van de snelste manieren om haar te leren in zelf in slaap te laten vallen. De meeste ouders zien zelfs al resultaten na drie of vier nachten. “Baby’s leren zo snel de vaardigheden die nodig zijn om zichzelf te kalmeren,” zegt McGinn. Ze gelooft ook niet dat deze methode emotionele of psychologische stress veroorzaakt bij kleintjes. “Toxische stress kan worden gedefinieerd als een symptoom van emotionele of fysieke mishandeling van kinderen. Zolang aan haar behoeften wordt voldaan, is er niets aan de hand wanneer ze enkele avonden huilt.”

Hoewel het goed gaat met jouw kind, kun je er zelf meer problemen mee hebben. Ouders kunnen het namelijk ontzettend lastig vinden om hun kind te horen horen huilen en hier vervolgens niet (direct) op te reageren. Dit kan leiden tot het inconsequent toepassen van de methode – met andere woorden: het kind toch troosten en kalmeren wat tot verwarring kan leiden en ervoor kan zorgen dat je baby zijn nieuwe vaardigheid weer snel afleert.

Sommige deskundigen geloven dat de huilmethode negatieve effecten op de ontwikkeling van het kind kan hebben. “Onthechting en wantrouwen tussen kind en ouder is een mogelijkheid,” zegt Finn. “Een baby ziet de ouders als een bron van troost en veiligheid, en dit vertrouwen zou aangetast kunnen worden.” Finn noemt ook de mogelijkheid dat ouders niet zoeken naar een onderliggende reden voor het huilen van hun kind wanneer ze deze methode gebruiken, waardoor mogelijke problemen niet gediagnosticeerd kunnen worden.

Leeftijd en omgeving zijn van belang

McGinn meent dat deze doorslaap-methode wellicht niet veilig is totdat kinderen 4 tot 6 maanden oud is. “Voor deze leeftijd is een kind niet in staat om zichzelf te kalmeren, omdat zijn circadiaanse ritmes nog niet zijn ontwikkeld”. Zij adviseert een ideale slaapomgeving te creëren voor de baby. Zorg ervoor dat de kamer waar de baby slaapt donker, rustig en koel is. Ook is het belangrijk dat een baby overdag voldoende slaapt en dat de baby het aantal uren slaapt die bij haar passen en bij haar leeftijd. Een baby van 4 maanden oud zou zes tot acht uur lang aan een stuk door moeten slapen en maximaal 12 uur wanneer het 6 maanden oud is. Dus slapengaan tussen 19:30-20:00 is voor kleintjes van deze leeftijd ideaal. Bereid je voor enkele taaie momenten wanneer je met deze methode begint, maar houd in gedachten: ongeacht welke slaapmethode je kiest, huilen is onvermijdelijk omdat de baby nieuwe vaardigheden aanleert.Comment on this article
*

*