img-article-10-reasons-you-need-to-hire-a-tutor

7 tips voor huiswerkbegeleiding bij kinderen met ADHD

Als ouder of huiswerkbegeleider kun je verschillende dingen doen om een kind met ADHD te helpen zijn of haar schooltaken toch succesvol af te ronden.

Veel kinderen die gediagnostiseerd zijn met ADHD hebben moeite met het afmaken van schoolopdrachten, het zich voorbereiden op toetsen en het halen van deadlines. Dit kan stress opleveren en een negatieve invloed hebben op de cijfers die een kind haalt en de manier waarop hij of zij tegen school aankijkt.

Als ouder of huiswerkbegeleider kun je verschillende dingen doen om een kind met ADHD te helpen zijn of haar schooltaken toch succesvol af te ronden:

Pas de studiebegeleiding aan

Kinderen met ADHD reageren vaak anders op studiebegeleiding dan leeftijdgenoten die geen ADHD hebben. Het is dan ook belangrijk om goed te kijken naar de sterke punten van het kind en de manier waarop je helpt aan te passen. Sommige kinderen praten liever over de lesstof, dan dat ze alles opschrijven. Anderen zijn meer visueel ingesteld en begrijpen dingen beter wanneer die door middel van tekeningen of plaatjes worden verduidelijkt.

Pak motivatieproblemen aan

Kinderen met ADHD hebben er vaak ook moeite mee om gemotiveerd te blijven. Soms speelt daarbij ook ´aangeleerde hulpeloosheid´ een rol. Ze weten dat ze hun ADHD kunnen gebruiken als excuus om onder bepaalde opdrachten uit te komen. Probeer hier niet aan toe te geven en manieren te vinden om de motivatie op een andere manier te stimuleren.

Verdeel het werk in kleinere taken

Lang stil zitten is vaak moeilijk bij ADHD. Daarom kunnen opdrachten het beste verdeeld worden in kleinere taken. Als een kind bijvoorbeeld anderhalf uur aan huiswerk te doen heeft, overweeg dan om drie keer een half uur in te plannen, met korte pauzes tussendoor. Tijdens de pauzes geef je het kind de gelegenheid om even actief te zijn.

Gerelateerd artikel: 9 huiswerk tips voor de oppas

Implementeer actief bezig zijn in het leerproces

Over het algemeen pikken kinderen meer op, wanneer ze kunnen leren door actief bezig te zijn. Probeer sommen uit te leggen met voorwerpen, oefen spelling door letters neer te leggen of gebruik klei. Er is van alles mogelijk; betrek het hele lichaam bij het leren.

Bied variatie

Zet verschillende manieren van lesgeven in. Kijk samen naar plaatjes, voer discussies en bekijk filmpjes om het kind steeds opnieuw uit te dagen. Ook kan de concentratie verbeteren als een kind de mogelijkheid heeft om af en toe een andere lichaamshouding of positie aan te nemen.

Speel in op interesses

Ga na waar het kind echt een passie voor heeft en speel daarop in. Is hij of zij geïnteresseerd in wetenschap? Probeer dan op een wetenschappelijke manier naar andere onderwerpen te kijken. Houdt het kind van voetbal? Met behulp van een voetbal kun je bijvoorbeeld rekensommetjes oefenen.

Vermijd aannames

Ga er niet vanuit dat bepaalde strategieën werken bij alle kinderen met ADHD. Probeer altijd verschillende technieken. Wees geduldig, blijf positief en bouw voort op ieder succes dat het kind behaalt. En stoor je niet aan de neiging tot bewegen tijdens de les.

Hoewel een kind met ADHD begeleiden een uitdaging is, kunnen de juiste  manieren van lesgeven ervoor zorgen dat het kind vaardigheden ontwikkelt waar hij of zij een leven lang profijt van heeft.

 Comment on this article
*

*